جشنواره نوروزی

اخبار میلاد - صفحه 1

اولین روز ماه مبارک رجب مزین شده به نام با عظمت امام محمد باقر (ع) و همه شروع این ماه را با میلاد این نور مقدس جشن می گیرند. به گزارش ایمنا، آسمان شب اول ماه رجب، در انتظار طلوع ستاره درخشان دیگری است، ستارگان به دنیا آ