موسوی

نتایج: 76 عنوان - براساس جستجوی واژه «موسوی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در پاسخ به نامه وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از تلاش های بی شائبه وی و همه معاونت های آن وزارتخانه قدردانی کرد. به گزارش شبکه