خرید سکه کلکسیونی

مورخ

عقیق:متن زیر مشروح جلسه تفسیر قرآن آیت الله قرهی مورخ ۲۶ شهریور ماه با موضوع سوره ناس است که در ادامه می خوانید. پناه بردن دائمی بنده به مولا در جلسه‌ی گذشته بیان کردیم: قصد پروردگار عالم، ناس است، با این که رب‌، ملک و اله را تبیین می‌کند. این «اعوذ»