خرید سکه کلکسیونی

موتور

سرویس سلامت جوان ایرانی به نقل از دکتر سلام: شرکت گوگل که پیشتاز در عرصه سیستم عامل اندروید و موتور جستجوگر می باشد قصد دارد پروژه جدید خود را با عنوان ساخت کشتی پرنده به صورت مخفیانه آغاز کند و در این زمینه مطالعاتی صورت دهد.یکی از موسسان گوگل مشغول کا