کتاب سکه های ماشینی قاجار

موتور

امروزه دیگر دوران کولرهای آبی به سر رسیده و کولرهای گازی جای آن‌ها را پر کرده‌اند. کولرهای گازی ال جی مجهز به فناوری موتور اینورتر نیز جزو بهترین دستگاه‌ها محسوب می‌شوند. امسال تابستان زودتر از موعد شروع شده و گرمای طاقت‌فرسایی