معین

نتایج: 24 عنوان - براساس جستجوی واژه «معین» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

طلانیوز:اوراق قرضه اوراق قابل معامله ای است که نشان دهنده مبلغی وام با بهره معین که همه یا اجزای آن باید در موعد یا مواعد معینی مسترد شده و شرکت سهامی عام می ت