معین

نتایج: 25 عنوان - براساس جستجوی واژه «معین» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

محورها و طرح ششگانه هیات اندیشه ورز خبرگان پس از تصویب و تشکیل در چهارمین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری مشخص شد.به گزارش صدای ایران جزئیات وظایف و طرح