# هشتگ » معین

32 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در حادثه کودک آزاری در مدرسه معین تهران و به دنبال شکایت ناظم این مدرسه (متهم) از بین 6 ولی دانش آموز شاکی، اولیای دو تن دیگر از دانش آموزان به شعبه بازپرسی داد