# هشتگ » معماری

165 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

از تاریخچه مسجد جامع کرمان چه میدانید؟ معماری مسجد جامع کرمان که دارای چهار ایوان است و واقع در کنار میدان مشتاقیه (میدان مشتاق) است و بین بازار گنجعلی خان و خ