ایران آنتیک

معماری

نتایج: 220 عنوان - براساس جستجوی واژه «معماری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بازتعریف رابطه آب و انسان ایرانی در شهر و معماری امروز دغدغه بیست و دوساله ای است که قسمتی از آن چهارده سال پیش در قالب پایان نامه دانشگاهی ارائه شد دغدغه ای که انحصاری نبود و مدیران طرح جامع جدید تهران در ایدئوگرام توسعه شهر در نظر گرفتند و دوازده سال پ