خرید کتاب سکه طلا

معاونت

بزرگترین شرکت حمل و نقل ریلی با حذف معاونت فنی از بدنه این شرکت، یک شرکت تخصصی فنی و تعمیراتی در حوزه واگن و لوکوموتیو تشکیل داد. به گزارش مهر محمد رجبی با اعلام خبر تأسیس شرکت تحصصی تعمیرات لوکوموتیو و واگن گفت: بخش تعمیرات و ارائه سرویس های راه