معاملات

نتایج: 615 عنوان - براساس جستجوی واژه «معاملات» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

واکاوی آمار اتحادیه املاک از معاملات مسکن در بهمن ماه نشان می دهد گروهی از خانوارهای اجاره نشین به سمت مسکن ملکی سوق یافته اند. به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار مع