کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار معاملات - صفحه 1

شاخص بورس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه ۱۵ واحد رشد کرد. به گزارش تسنیم؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد 550 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 134 میلیارد تومان در 54 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 15 واحدی در ارتفا