جشنواره نوروزی

اخبار معاملات - صفحه 1

شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با 35 واحد رشد به پله 77 هزار و 584 واحدی رسید. صدای ایران - در معاملات امروز تعداد 584 هزار و 586 سهم اوراق بهادار به ارزش 959 میلیون و 698 هزار ریال در بیش از 59 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.