مصوبه

نتایج: 274 عنوان - براساس جستجوی واژه «مصوبه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

با کاهش سود تسهیلات مسکن صندوق پس انداز یکم از ۹.۵ به ۸ درصد در مناطق شهری و از ۸ به ۶ درصد در بافت های فرسوده طبق مصوبه شورای پول و اعتبار میزان اقساط ماهانه