خرید کتاب سکه طلا

اخبار مصوبه - صفحه 1

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه ای به تازگی ابلاغ کرده که تعرفه طرح های تشویقیِ اپراتور با سهم بازار بیش از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۲۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد و تعرفه طرح های تشویقی اپراتور با سهم بازار کمتر از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند