مصوبه

نتایج: 117 عنوان - براساس جستجوی واژه «مصوبه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

طبق مصوبه کمیسیون برنامه ریزی آموزشی تمام دوره های کاردانی پیوسته منسوخ شد. به گزارش کارگرآنلاین، مطابق مصوبات 5 شهریور 96 کمیسیون برنامه ریزی آموزشی که برای ا