مصوبه

نتایج: 551 عنوان - براساس جستجوی واژه «مصوبه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، دو سال پیش بود که هیئت دولت مصوبه افزایش یارانه مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن بهزیستی را صاد