جشنواره نوروزی

اخبار مصوبه - صفحه 1

تین نیوز| بنا بر اطلاعات واصله، در پی مصوبه شورایعالی فنی و امور زیربنایی وزارت راه وشهرسازی و انعکاس آن به دادستانی شهر آفتاب، با ابلاغ دادستان آن