مشکلات اقتصادی

نتایج: 3222 عنوان - براساس جستجوی واژه «مشکلات اقتصادی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مسئولان می گفتند اگر برجام تحقق پیدا کند کشور آباد می شود و اقتصاد کشورمان رونق پیدا می کند اما اقتصاد هیچ رونقی پیدا نکرد و مردم زیر