# هشتگ » مشهد

578 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رکنا: با گذشت حدود یک ماه از فاجعه انفجاری در مشهد که به «آوار مرگ» شهرت یافت و 10 قربانی گرفت، هنوز نخاله های ساختمانی ناشی از این انفجار هولناک در حالی برای