مشمولان سهام عدالت

نتایج: 547 عنوان - براساس جستجوی واژه «مشمولان سهام عدالت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در حال بررسی موارد حقوقی و اداری مربوط به نحوه واریز سود سهام عدالت مشمولین متوفی هستیم که تعیین تکلیف این دسته از مشمولان