خرید سکه کلکسیونی

مسکونی

سمنان - مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان بابیان اینکه این نهاد در قانون برنامه ششم توسعه موظف شد ۲۰۰هزار واحد مسکونی را نوسازی کند، گفت: سهم استان در این بین دو هزار واحد است.مجید ملکی در گفتگو با ذاکرنیوز ضمن اشاره به مصوبات دولت در قانون برنامه ششم در حوزه