خرید کتاب سکه طلا

مسکن

چکیده: ساخت‌و‌سازهای شهری با امکان جذب 30درصدی سرمایه‌گذاری‌های ملی و ایجاد اشتغال 13 درصدی در کشور از بخش‌های مهم اقتصادی محسوب شده و نسبت به سایر بازارها، بیشترین تاثیر را بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد.