مزمن

نتایج: 52 عنوان - براساس جستجوی واژه «مزمن» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایسنا نوشت: در شرایطی که متخصصان نسبت به تبعات مصرف نوشیدنی های انرژی زا هشدار داده و عنوان می کنند که این نوشابه ها تاثیری در افزایش نیرو وتمرکز ندارند، اما ط