کتاب سکه های ماشینی قاجار

مزمن

نتایج: 85 عنوان - براساس جستجوی واژه «مزمن» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پول نیوز طبق نتایج مطالعات جدید آلودگی هوا ریسک سقط جنین را در زنان در اوایل بارداری افزایش می دهد محققان با پیگیری وضعیت صدها زن باردار در ایالات میشیگان و تکزاس دریافتند قرارگیری مزمن در معرض آلودگی هوا ریسک سقط جنین را تا بیش از ۱۰ درصد افزایش می دهد