مریخ

نتایج: 81 عنوان - براساس جستجوی واژه «مریخ» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بر اساس نتایج پژوهشی که امروز منتشر شده است، اگر انسان امیدوار باشد که بتواند به زودی به مریخ برود، باید علاوه بر فناوری، پویایی روان شناختی یک گروه کوچک از فضا