# هشتگ » مریخ

33 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

خبرگزاری مهر: کارشناس نجوم از همنشینی ماه و سیاره مریخ خبر داد و گفت: امشب بعد از غروب خورشید سیاره مریخ، به صورت خیلی درخشان و قرمز رنگ دیده می شود. علی آزادگ