مریخ

نتایج: 37 عنوان - براساس جستجوی واژه «مریخ» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

هفته جاری مریخ نورد Opportunity (فرصت) ناسا توانست رکورد بی نظیر دیگری به نام خود و این سازمان فضایی ثبت کند. این مریخ نورد یکشبنه گذشته به رکورد سپری کردن 500