مرکبات

نتایج: 24 عنوان - براساس جستجوی واژه «مرکبات» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بهمن ماه هر سال باغداران مازنی مرکبات برداشتی را در انبار ها ذخیره می کنند و در ایام نوروز در بازار توزیع می کنند تا از کمبود عرضه در بازار شب عید، گرانی و وارد