مرکبات

نتایج: 4 عنوان - براساس جستجوی واژه «مرکبات» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عکس امروز نشنال جئوگرافیک تابش خورشید صبحگاهی بر درختان پرتقال اسپانیا را نشان می دهد. اسپانیا بالاترین میزان تولید مرکبات را در اروپا دارد. عکس: nationalgeogr