# هشتگ » مردم شناسی

186 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید زاهد، دانشیار جامعه شناسی و عضو پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی- اجتماعی دانشگاه شیراز جوابیه ای به سخنان اخیر رسول جعفریان درباره