# هشتگ » محمدرضا شجریان

505 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سردیس برنزی محمدرضا شجریان ساخته امیر باقری که از دو سال پیش آغاز شده بود به اتمام رسید و سازنده آن تصمیم نهایی برای تعیین محل نصب را به همایون شجریان سپرده است