جشنواره نوروزی

اخبار محروم - صفحه 1

کاروان دولت تدبیر و امید پس از خراسان جنوبی، ‌به کردستان سفر کرد تا در دومین سفر استانی خود در سال ۹۶ مردم استان مرزی و محروم دیگری را با افتتاح پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و صنعتی، برخوردار شوند؛ از جنس اشتغال و توسعه. به گزارش انصاف نیوز، صبح روز پنجم