خرید سکه کلکسیونی

محروم

زمانی در پرسپولیس مهدی طارمی، محسن مسلمان، کمال کامیابی‌نیا، فرشاد احمدزاده و... قدرت زیادی داشتند و حتی عده‌ای آنها را گروه 1+4 قلمداد می‌کردند اما این فصل اتفاقات زیادی رخ داد که منجر به کاهش قدرت این گروه شد. به گزارش خبرورزشی، طارمی که 4 ماه محروم