محروم

نتایج: 96 عنوان - براساس جستجوی واژه «محروم» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

فرماندار لنجان گفت: حرکت هر کشوری براساس داده هایی است که از طریق آمار جمع آوری می شود و اگر ما از داشتن آمارهای مهم کشور محروم باشیم، نمی توانیم در تصمیم گیری