کتاب سکه های ماشینی قاجار

محاسبات

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اتهام زنی ترامپ به ایران، زیبنده آمریکا و دولت فاسد و قلدر آن است، تأکید کرد: زمان آن رسیده است که محاسبات غلط آمریکا را تصحیح کنیم. به گزارش جوان آنلاین به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پا