جشنواره نوروزی

اخبار متوسط - صفحه 1

بررسی روند تجاری ایران و عربستان طی ١٠ سال گذشته نشان می‌دهد که روند تجارت دو کشور پر نوسان و رو به افول بوده است. از سال ۱۳۸۸ متوسط قیمت واردات از متوسط قیمت صادرات