خرید سکه کلکسیونی

مایا

نتایج: 5 عنوان - براساس جستجوی واژه «مایا» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بازار نیوز کارشناسان باستان شناسی با استفاده از نوعی شیوه عکس برداری موفق به کشف گذرگاهی مخفی زیر هرم ۱۰۰۰ ساله متعلق به تمدن مایا درکشور مکزیک شده اند این شیوه جدید عکس برداری امکان شبیه سازی سه بعدی هرم و حتی سطح زیرین آن را به باستان شناسان داده است ب