مایا

نتایج: 3 عنوان - براساس جستجوی واژه «مایا» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بزرگترین غار زیرزمینی دنیا در خط ساحلی کارائیب کشف شد. سامانه گسنرده کنونی پیشتر دو سامانه زیر آبی مجهز تلقی می شد. اصلی ترین دلیل اهمیت این کشف، وجود نشانه ها