خرید کتاب سکه طلا

اخبار ماموریت - صفحه 1

عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی با تاکید براینکه جهانگیری و نجفی گزینه‌های پوششی روحانی در انتخابات پیش رو هستند گفت: آقای عارف در مجلس ماموریت مهمی دارد و جفاست که بخواهد مجلس را رها کرده و به عرصه انتخابات بیاید. به گزارش آخرین نیوز، محمد عطر