لیگ برتر - صفحه 5

نتایج: 3347 عنوان - براساس جستجوی واژه «لیگ برتر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بهروز رهبری فرد سال ۸۶، یعنی ۱۱ سال قبل در استیل آذین شاگرد علی پروین بود. این باشگاه با هدایتی تا آستانه صعود به لیگ برتر رفت اما در نهایت ناکام ماند. هرچند د