# هشتگ » لیزری

5 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایسنا نوشت: تفنگداران دریایی آمریکا در حال توسعه و طراحی یک اسلحه لیزری پالسی فوق کوتاه برای کنترل ازدحام جمعیت در مناطق شلوغ هستند. تفنگداران دریایی آمریکا در