لیزری

نتایج: 13 عنوان - براساس جستجوی واژه «لیزری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایسنا نوشت: دانشمندان چینی موفق شده اند یک سلاح لیزری ابداع کنند که می تواند بدون فاش شدن محل آغاز حمله، اهداف را از فاصله دور نابود کند. چین، یک سلاح لیزری قا