# هشتگ » قیمت نفت

5287 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

�کارشناسان با اشاره به افزایش قیمت نفت و اتحاد روسیه با ایران، احتمال تحت فشار اقتصادی قرار گرفتن جمهوری اسلامی را که هدف اصلی ترامپ از اعمال تحریم ها بوده را