قیمت نفت

نتایج: 6368 عنوان - براساس جستجوی واژه «قیمت نفت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

روند افزایشی قیمت نفت که از روزهای نخست سال 2018 آغاز شد همچنان تداوم دارد، به گونه ای که قیمت نفت سبک ایران در هفته منتهی به 12 ژانویه (22 دی ماه) به مرز 70 دل