قطعه

نتایج: 136 عنوان - براساس جستجوی واژه «قطعه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: برنامه سه ساله نوسازی صنعت قطعه سازی کشور را در دستور کار داریم که اگر در بودجه ۹۷ مورد موافقت قرار گیرد رقم قابل توجهی تسهیلات به ن