قطعات

نتایج: 58 عنوان - براساس جستجوی واژه «قطعات» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دادگاهی در آمریکا یک شهروند ایرانی ـ کانادایی را به اتهام تلاش برای صادرات غیرقانونی قطعات نظامی به ایران به حبس محکوم کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبر