قطعات

نتایج: 155 عنوان - براساس جستجوی واژه «قطعات» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

خودرو گزارش ماجرای قطعات تقلبی موجود در بازار خودرو، ماجرای تازه ای نیست، با این حال در پی وخیم شدن شرایط تامین ارز و واردات قطعات منفصله از گمرک و افزایش قیمت