# هشتگ » قطعات

123 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان، گفت: اگر حمایت های داخلی وجود داشته باشد، قطعه سازان در دوران تحریم، مشکلی برای تامین قطعات نخواهند داشت. - به گزا