# هشتگ » قصرشیرین

21 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش خبرنگار ایرنا ، شهرستان مرزی قصرشیرین این روزها حالش خوش نیست ، رنگ از رویش پریده و هر جا را که می نگری تنها هاله ای از غبار می بینی به گونه ای که این