کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار قریبیان - صفحه 1

روز نو : سام قریبیان نوشت:تسلیت..... جناب جوهرچی اولین بار سال ١٣٦٧ برای بازی در فیلم فیل در تاریکی ساخته مرحوم نعمت حقیقی و نوشته مرحوم قاسم هاشمی نژاد انتخاب شدند و نقش برادر پدر من رو بازی کردند، که شد اولین تجربه بازیگریشون( عکس پایین) سالها بعد