قرص

نتایج: 122 عنوان - براساس جستجوی واژه «قرص» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در سال 96 شاهد حوادث و پرونده های جنایی مختلف در پایتخت بودیم، از قتلهایی که صرفاً به دلیل درگیری لفظی به وقوع پیوست تا قتلهای خانوادگی که قاتل چندین نفر را به