قدرت

نتایج: 611 عنوان - براساس جستجوی واژه «قدرت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

چکیده: شاید باورش سخت باشد؛ اما کوبا از چند روز دیگر پا به دورانی می گذارد که دیگر کاستروها حداقل در اسم در رأس قدرت حضور ندارند؛ چراکه از فردا فرد دیگری بر مس