قبیله

نتایج: 23 عنوان - براساس جستجوی واژه «قبیله» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

محمد زعیم زاده از ادوار اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: در عدالت خواهی جریان دانشجویی اول باید قبیله گرایی را کنار بگذارد، چون بخشی از صدماتی که ج