کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار قانون - صفحه 1

قدس آنلاین، سازمان خصوصی سازی عصر دیروز در جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مکلف شد، تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت های سرمایه پذیر وصول و