قاتل

نتایج: 224 عنوان - براساس جستجوی واژه «قاتل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مرد کرمانشاهی با اسلحه پران ، همسر ۶۳ ساله خود را از پای دراورد . ایران خبر / سرهنگ محمدرضا آمویی معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه گفت: فرد قاتل به وسیله اس