# هشتگ » فیلم

3596 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

قابل مشاهده در دسکتابvar s1 = new SWFObject( /media/player/flvplayer.swf , single , 400 , 300 , 7 );s1.addParam( allowfullscreen , true );s1.addVariable( file