خرید کتاب سکه طلا

فیلم

به گزارش خبرگزاری صبا، حسین کرمی رییس مرکز سیما فیلم طی حکمی مسعود صباح را به عنوان مشاور رئیس این مرکز منصوب کرد. در متن حکم آمده است:نظر به تجربیات ارزشمند حضرت عالی در حوزه ی فیلم و سریال، شما را به سمت مشاور رییس مرکز سیما فیلم منصوب می کنم. امید