فناوری اطلاعات

نتایج: 2148 عنوان - براساس جستجوی واژه «فناوری اطلاعات» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین سیاست های حفاظت از کودکان را از مهم ترین راهکارهایی دانست که می تواند در صیانت از حقوق کودکان در ف