فروش

نتایج: 1832 عنوان - براساس جستجوی واژه «فروش» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه فرهنگ و هنر: جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمایی روی پرده سینماها توسط پخش کنندگان اعلام شد. حبیب اسماعیلی _مدیر دفتر پخش رسانه فیلمسازان_ و پخش کننده فیلم