جشنواره نوروزی

اخبار فروش - صفحه 1

ماجرای نیمروز محمدحسین مهدویان در دو روز بهار به فروش بیش از ۲۰۰ میلیون رسید.به گزارش ایران اسلامی، فیلم سینمایی ماجرای نیمروز، به کارگردانی محمدحسین مهدویان قبل از تعطیلات نوروز اکران شد، فیلمی که در جشنواره توانست نظرها را جلب کند. فیلمی که به حوادثی می