# هشتگ » فرهنگیان

95 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سیدمحمد بطحایی روز پنجشنبه در اجتماع فرهنگیان کاشمر با تاکید بر لزوم تغییر نگاه جامعه به آموزش و پرورش اظهار داشت: دانش آموزان باید در مدرسه مهربانی و مدارا را