فرهنگیان

نتایج: 185 عنوان - براساس جستجوی واژه «فرهنگیان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

هفته معلم امسال، دیدار فرهنگیان با رهبر معظم انقلاب به شیوه ای متفاوت رقم خورد و رهبر انقلاب برای نخستین بار با حضور در دانشگاه فرهنگیان با دانشجو معلمان، اسات