فرهنگ

نتایج: 1367 عنوان - براساس جستجوی واژه «فرهنگ» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

شهردار تهران گفت: شرایط فعلی تحقق بودجه شهرداری دشوار است، اما امیدواریم با تحقق بخش عظیمی از بودجه امسال، موضوعات فرهنگی به ویژه ترویج فرهنگ قرآنی پیگیری شود.