عکاس

نتایج: 134 عنوان - براساس جستجوی واژه «عکاس» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در عکاسی خبری، صحنه سازی کردن برای ثبت عکس، چیز شایسته ای نیست. یعنی عکاس مجاز نیست که ترکیب اشیا را برای رساندن مقصودی تغییر بدهد یا از سوژه عکاسی بخواهد که ژ