عوارض

نتایج: 211 عنوان - براساس جستجوی واژه «عوارض» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

انرژیآهن برای تولید هموگلوبین، ماده ای در گلبول های قرمز خون که آنها را قادر به حمل اکسیژن در سراسر بدن می کند، عنصری کلیدی است. رخوت یکی از عوارض جانبی اصلی ن