جشنواره نوروزی

اخبار عمومی - صفحه 1

مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد در سومین روز از بهار میزبان جمعیت زیادی برای بازدید از ۱۶ موزه این مجموعه بود و بنا بر اعلام روابط عمومی سعدآباد در نخستین روز از تعطیلات نوروز حدود ۴۰ هزار نفر از این مجموعه دیدن کرده اند.