خرید کتاب سکه طلاایران آنتیک

عمومی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت رئیس سابق شورای اسلامی شهر سمنان، دستورالعمل سازمان شهرداری‌ها مبنی بر محسوب نشدن تفاوت تطبیق یا فوق‌العاده جذب در حق جلسه اعضای شوراهای شهر را ابطال کرد. به گزارش تسنیم، در دستورالعمل اجرایی شماره 30278 مورخ 11 مهر