علی کریمی

نتایج: 2528 عنوان - براساس جستجوی واژه «علی کریمی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

علی کریمی اصل گفت: ۳۹۰ نفر از فرزندان مددجو در سال ۹۶ از خدمت سربازی معاف و ۳۵ نفر به نزدیک ترین پادگان محل سکونت خود منتقل شدند. - به گزارش ایران اکونومیست، عل