کتاب سکه های ماشینی قاجار

علوم

اجتماع > اجتماعی - آنچه بیماران مبتلا به ای‌بی می‌خواهند، دریافت خدمات درمانی از مراکز درمانی وابسته به دانشگاه‌های مختلف است. درحالی که حدود 2 ماه است تفاهمنامه دوساله بنیاد مستضعفان، دانشگاه علوم پزشکی ایران و بنیاد امور بیمار