علوم

نتایج: 968 عنوان - براساس جستجوی واژه «علوم» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیرکل یونسکو با تأکید بر این که خطر کاهش سطح اکسیژن و خفگی آبزیان بیش از ماهیگیری بی رویه و آلودگی ناشی از مواد زائد پلاستیکی بر دریاها اثر می گذارد، گفت: بر ا