کتاب سکه های ماشینی قاجارایران آنتیک

علوم

درمان‌های پروتئینی در بهبود زخم، تهیه زخم‌پوش‌های جدید مبتنی بر نانو بایوتکنولوژی و استفاد از ترکیبات گیاهی بوم‌زیست ایران از جمله مباحثی هستند که در کنگره زخم و ترمیم بافت بررسی می‌شوند. به گزارش ایسنا رضا حسین‌زاده، جانشین دبیر علمی علوم پایه