خرید کتاب سکه طلا

اخبار علوم - صفحه 1

داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم گفت: برخی به من می گویند چرا برای هرچیزی انقدر می نویسی. باید بگویم من در زندگی کار دیگری جز نوشتن ندارم و از همین بابت از خدا شاکرم. به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ مراسم پاسداشت مقام رضا داوری ا