ایران آنتیک

علمی

نتایج: 1094 عنوان - براساس جستجوی واژه «علمی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس مرکز تحقیقات روان تنی اصفهان گفت این گردهمایی به هم ت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری دانشگاه فرایبورگ آلمان و تعدادی دیگر از مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج برگزار شد به گزارش صاحب نیوز چهاردهمین گردهمایی بین المللی روان تنی با هدف توسعه مطالع