علمی

نتایج: 882 عنوان - براساس جستجوی واژه «علمی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بعد از ظهر امروز 3اردیبهشت ماه بسیج جامعه پزشکی از پروفسور رزاقی آذر که در همایش علمی امارت متحده عربی از نام خلیج همیشه فارس دفاع کردند، تقدیر نمود. /عکس:سروش