علامه طباطبایی

نتایج: 163 عنوان - براساس جستجوی واژه «علامه طباطبایی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نشست تخصصی مدیریت گردشگری، تولید ملی و توسعه اشتغال یکشنبه ۲۹ بهمن در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.نشست تخصصی «مدیریت گردشگری، تولید ملی و توسعه ا