# هشتگ » علامه طباطبایی

124 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

روسای دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و شیراز امروز سه شنبه با وزیر امور خارجه دیدار و درباره مسائل بین ا