# هشتگ » عسلویه

15 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بزرگترین زلزله هفته گذشته در قصرشیرین رخ داد ضمن آنکه نهاوند استان همدان نیز با زلزله ای به بزرگای ۴.۱ لرزید. به گزارش نامه نیوز در هفته گذشته قصرشیرین استان کر