عربستان سعودی

نتایج: 1725 عنوان - براساس جستجوی واژه «عربستان سعودی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رییس جمهور آمریکا گفت: افتخار بزرگی است که ولیعهد در کنار ماست. عربستان سعودی دوست بسیار خوب و خریداری بزرگ از تجهیزات و دیگر چیزهاست و سرمایه گذاری های زیادی