عربستان سعودی

نتایج: 1703 عنوان - براساس جستجوی واژه «عربستان سعودی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سعودی ها از مشکلات قحطی و گرسنگی در یمن، به عنوان ابزار جنگی استفاده می کنند.